Eğitim Politikamız

EĞİTİM HİZMETLERİNDE TEMEL POLİTİKAMIZ
 

  • Bakanlığımızdaki eğitim faaliyetlerinin belirli bir standartta sunulmasını sağlamak,
  • AB Uyum sürecinde eğitim programlarını çalışanlarımızın uluslararası standartlarda hizmet vermesini sağlayacak bilgi, beceri ve tutum kazandıracak şekilde güncellemek ve geliştirmek,
  • Teknolojik altyapının geliştirilmesi ve karşılıklı değişim programları ile uluslararası ilişkilerimizin ve eğitim kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Fiziksel ortamımızın eğitim hizmeti verilmesine uygunluğunu sağlamak,
  • Hizmet kalitemizi etkileyebilecek her konuda yeteneklerimizi sürekli ölçmek ve geliştirmek,
  • Bakanlığımız Stratejik Planı ile uyumlu eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
  • Personelin iletişim, insan ilişkileri ve etik değerler konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek,
  • Eğitim ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek üzere paydaşlarımızla diyalog ve iletişim halinde olmak,
  • Örgütsel ve yönetsel becerilerimizi hizmet kalitemizi destekleyecek şekilde geliştirmektir.