Misyon

Uluslararası standartlarda hizmet verecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek; gümrük ve ticaret alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim programları düzenlemek.