Afyon’da Eğiticilerin Eğitimi Programı Düzenlendi

Afyon’da Eğiticilerin Eğitimi Programı Düzenlendi

Afyon’da Eğiticilerin Eğitimi Programı Düzenlendi

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen eğitim hizmetlerinde  görev alan merkez ve taşra birimlerimizde görevli çeşitli unvanlardaki personel ile 2018 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan İçerik Geliştirme Çalışmalarında görev alacak personele yönelik olarak, eğitimde etkinlik ve verimliliğin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında iki grup halinde Afyon'da “Eğiticilerin Eğitimi” ve “İçerik Geliştirme” programları gerçekleştirildi.

Eğitim programı açılışında konuşan Daire Başkanı Selim Erincik; eğitim bileşenlerinden biri olan eğitici bileşenine Eğitim Dairesi Başkanlığı olarak çok büyük önem verdiklerini, bu nedenle Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında yürütülen eğitim hizmetlerinde görev alacak eğiticilerden mütevellit geniş bir eğitici havuzunu oluşturmayı amaçladıklarını, bu nedenle burada görev alacak personele bilgi, beceri ve tutum bakımından eğitici formasyonu kazandırılmak üzere düzenlenecek buna benzer eğiticilerin eğitimi programlarının bundan sonra da süreklilik arz edeceğini belirtti. Ayrıca içerik oluşturma programına yönelik olarak Erincik, Bakanlığımız eğitim sistemi bakımından, ders verme formatı ve perspektifini terkederek kimlik ve buna bağlı yetkinlikleri inşa eden bir eğitim formatını oluşturmayı amaçladıklarını, bu amaca uygun olarak Başkanlıkça birbirine entegre projelerin geliştirildiğini, bunlara temel teşkil eden ve bir üniversite ile birlikte yürütülen Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi kapsamında Bakanlığımızın kritik öneme haiz unvanlarının görevlerini icra etmek için gerek duyacağı alt yeteneklerinin her biri dört seviyeye haiz olarak belirlenmiş olduğunu ve bu yetkinliklerin ilgili personele kariyer süresi boyunca kazandırılmasını ve süreç boyunca bu kazanımların takibini teminen Eğitim Otomasyon Sisteminin kurulmuş olduğunu, düzenlenen İçerik Geliştirme programı ile de; eğitim içeriklerinin bu yeni bakışa, yani kimlik ve buna bağlı yetkinliklerin inşasına yönelik olarak yeniden yapılandırılmasını amaçladıklarını vurgulamış, ayrıca bunun dinamik, uzun süreli ve entegre projelerden oluşan bir süreç olduğunu, bu nedenle bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında, sistemin optimize edilmesini müteakip, Bakanlığımızın her alandaki süreçlerini kısa ve uzun vadede iyileştirebilecek bir fonksiyonu da mahiyetinde barındırdığını ifade etmiştir.   
Gerçekleştirilen programlarda birinci grupta yer alan katılımcılara Yetişkin Eğitimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, İletişim Sunum Teknikleri ile Ölçme ve Değerlendirme konularında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat MİSER, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer ALPER ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU tarafından;
İkinci grup katılımcılarına ise İçerik geliştirme ile Ölçme ve Değerlendirme konularında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma BIKMAZ ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU tarafından eğitimler verildi. Söz konusu programlar 59 personelin katılımı ile tamamlandı.