Kamu Etiği ve Değer İlkeleri Semineri Düzenlendi

Bakanlığımız Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Gümrük ve Ticaret İl Müdürleri ile bu İl Müdürlüklerinde görevli Şube Müdürlerine yönelik, Çorumda, "Kamu Etiği ve Değer İlkeleri" konulu bir seminer programı düzenlenmiştir.

Eğitim Dairesi Başkan Vekili Lütfü KOP tarafından açılışı yapılan seminerde;
Kamuda Etiğin önemine vurgu yapan KOP "Personele Etik Liderlik yapmaktan, Etik Eğitimlerin alınmasını sağlamaktan ve Etik Kültürün Yerleşmesine Yönelik çaba harcamaktan sorumlu olduklarını" ifade etti.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerinin "Kamu Hizmet Bilinci ve Halka Hizmet Bilinci" olarak iki temel başlıkta toplandığını hatırlatan KOP, vatandaş memnuniyetini tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için "Empati"nin önemine değindi. Kurum personeli kendini, vatandaşın yerine koyabilmeyi, soruna bir de vatandaş gözüyle bakabilmeyi denemeli ve dürüstlük tarafsızlık ilkesiyle hareket etmelidir dedi.

Sözlerine bir Japon Atasözü ile son veren KOP "Eylemsiz vizyon hal'dir. Vizyonsuz eylem kabustur" dedi.