EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kazakistan Gümrük Heyeti Eğitim Dairesi Başkanlığını Ziyaret Etti

“Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri Gümrük İdarelerinin İkili Görüşme  Programı”  sebebiyle ülkemizde bulunan, Kazakistan Gümrük Heyeti, program kapsamında  Eğitim Dairesi Başkanlığına bir  ziyaret gerçekleştirdi. Kazakistan Maliye Bakanlığı; Milli Gelir Komitesi Başkanı Gosman AMRIN başkanlığında, Dış İlişkiler Daire Başkanı Yermek Kozhabergenov, Gümrük Kontrolü Daire Başkanı Yerzhan Abdrakhmanov,  Dış İlişkiler Baş Uzmanı Shygys Kenbayev ve Kazakistan Büyükelçiliği Gümrük İşlerinden sorumlu Müsteşar Ayan Kolbay’dan oluşan heyet Eğitim Dairesi Başkan Vekili Lütfü KOP tarafından karşılandı.

Eğitim Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda ağırlanan heyete, Başkanlık ve faaliyetleri ile ilgili sunum yapıldı. Sunum öncesi Lütfü KOP, Kazak heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu tarz işbirliği çalışmalarının, ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için çok önemli adımlar olduğunu ifade etti.  
Gümrük memurlarının eğitiminin önemine dikkat çeken KOP, konuşmasına şöyle devam etti:
“2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti gelirlerinin yaklaşık % 20 sini gümrük idaresi tahsil etmiştir. Ayrıca, bulunduğumuz coğrafya itibariyle güvenlik vurgusunun ne kadar ön plana çıktığı hepimizin malumudur. Bu sebeplerle gerek gelir toplama gerek güvenlik sağlama amacına yönelik olarak gümrük memurlarının yetişmesi/uzmanlaşması büyük önem arz etmektedir.
İnanıyoruz ki, Gümrük memurlarına uzmanlık becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler; gümrük teşkilatlarının hızla değişen ve gelişen dünya ticaretine uyum sağlaması bakımından en önemli sacayağını oluşturmaktadır.”


Eğitim Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları hakkında Kazakistan Gümrük Heyeti’ne bilgi veren KOP; gümrük kadar yüksek derecede önem arz eden bir konuda dost ve kardeş ülke Kazakistan Cumhuriyeti ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunma fırsatını yakalamaktan her zaman memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı.
Lütfü Kop’un ardından söz alan Milli Gelir Komitesi Başkanı Gosman AMRIN; eğitim tesisinin daha ilk bakışta modern ve büyük bir yapı olarak dikkat çektiğini belirtti. Sözlerine iki ülkenin gümrük personelini yetiştirme ve işe alma konularında farklılıklar bulunduğunu ifade ederek devam eden   AMRIN, ülkelerindeki gümrük personelinin seçimi, eğitimi ve kariyer yolu  hakkında kısa bilgi verdikten sonra, ileride ortak eğitim projelerinde çalışmak istediklerini dile getirerek sözlerini noktaladı.
Kazakistan Gümrük Heyetine Başkanlığın teşkilat yapısı, faaliyetleri ve sürdürülmekte olan projeleri hakkında yapılan sunumun ardından; Başkanlık bünyesindeki dershaneler, bilgisayar sınıfları, konferans salonu, BİDEM sınıfı, kondisyon merkezi, yakın savunma salonu, yüzme havuzu, sauna, konukevi, atış poligonu ve  simülasyon merkezi gezdirilerek bilgi verildi.

Programda Eğitim Dairesi Daire Başkanları Selim Erincik ve Şaban Karakuş da hazır bulundu.