EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tarihçe

Eğitim Dairesi Başkanlığı;28 Şubat 1982 tarihinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı bünyesinde; 14 Aralık 1983 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Teşkilâtı bünyesinde; 16 Eylül 1993 ise Gümrük Müsteşarlığı Teşkilâtı içinde yer almıştır.
Son olarak da 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 640 sayılı KHK (08.06.2011 t. 27958 s. R.G.) ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağımsız Daire Başkanlığı olarak intikal etmiştir.